Öğr. Gör. ERHAN KARA NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. ERHAN KARA

T: (0282) 250 3216

M ekara@nku.edu.tr

W ekara.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bölüm:Antrenörlük Eğitimi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SPOR SAĞLIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI / SPOR BİLİMLERİ DALI
Öğrenim Yılları: 2014-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SPOR SAĞLIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2012-2014
Tez: Tenisçilerde Vücut Kompozisyonu, Antropometrik Karakteristikleri, Spesifik Egzersizlerin Servis Performansına Etkisi
Lisans
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ARTİSTİK CİMNASTİK ANTRENÖRLÜĞÜ
Öğrenim Yılları: 2004-2011
Tez:
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KARA E., Effects of 6 week tennis specific exercises program onservice velocity, TurkishJournal of Sportand Exercise, vol. 17, pp. 71-76, 2015.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
2. KARA E., MELATONİN VE EGZERSİZ İLİŞKİSİ, Türk Bilim.
Derleme Makale TR DİZİN Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KARA E., 12-14 YAŞ GRUBU AEROBİK VE RİTMİK CİMNASTİKÇİLERİN SOMATOTİP ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, 4. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ (21.04.2017-23.04.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
Ulusal Projeler
1. TEORİ ODAKLI EGZERSİZ DANIŞMALIĞI SONRASI EGZERSİZ DAVRANIŞI, BAZI PSİKOLOJİK FAKTÖRLER VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERDEKİ DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 15.04.2015-15.06.2017.