Öğr. Gör. ERHAN KARA NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. ERHAN KARA

T: (0282) 250 3216

M ekara@nku.edu.tr

W ekara.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bölüm:Antrenörlük Eğitimi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SPOR SAĞLIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI / SPOR BİLİMLERİ DALI
Öğrenim Yılları: 2014-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SPOR SAĞLIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2012-2014
Tez: Tenisçilerde Vücut Kompozisyonu, Antropometrik Karakteristikleri, Spesifik Egzersizlerin Servis Performansına Etkisi
Lisans
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ARTİSTİK CİMNASTİK ANTRENÖRLÜĞÜ
Öğrenim Yılları: 2004-2011
Tez:
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
TEKİRDAĞ CİMNASTİK İL TEMSİLCİLİĞİ TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 2017-
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KARA E., Effects of 6 week tennis specific exercises program onservice velocity, TurkishJournal of Sportand Exercise, vol. 17, pp. 71-76, 2015.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
2. KARA E., MELATONİN VE EGZERSİZ İLİŞKİSİ, Türk Bilim.
Derleme Makale TR DİZİN Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. CANLI U., KARA E., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., TOKSÖZ İ., ERSÖZ G., EROĞLU B., Futbolcuların sözel olmayan zeka performansları ile solunum fonksiyonları, motorik becerileri ve fiziksel özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi-Antalya/TÜRKİYE (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
2. ERSÖZ G., ARI Y., KARA E., ÖZMUTLU İ., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İLE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ, SOSYAL FİZİK KAYGI DÜZEYİ VE YAŞAM DOYUMUNUN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, 15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
3. CÜCE G., ÇOYMAK O., KARA E., YAPICI A., 12-14 Yaş Grubu Aerobik Ve Ritmik Cimnastikçilerin Somatotip Özelliklerinin Karşılaştırılması, 4. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi (21.04.2017-23.04.2017).
Özet bildiri
Ulusal Projeler
1. Teori Odaklı Egzersiz Danışmalığı Sonrası Egzersiz Davranışı ve Bazı Psikolojik Faktörlerdeki Değişimlerin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.10.2015-15.10.2017.